Categoriearchief: Raspberry Pi

Verschillende informatie over de Raspberry Pi

Luchtvochtigheid sensor Raspberry Pi

Naast alleen de temperatuur is het ook mogelijk om de luchtvochtigheid te meten.
Hiervoor kunnen we een DHT22 (of het goedkopere en minder nauwkeurige model: DHT11) gebruiken. Deze sensor kan zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid meten.
Deze is op bijna dezelfde manier aan te sluiten als de DS18B20 temperatuursensor.
Ook hier is een weerstand van 4,7k Ohm nodig.
Lees verder

CPU temperatuur Raspberry Pi

Met onderstaande python script is het mogelijk om de temperatuur van de cpu van de Raspberry Pi weer te geven in Celsius.

import os

# Return CPU temperature as a character string

def getCPUtemperature():
    res = os.popen('vcgencmd measure_temp').readline()
    return(res.replace("temp=","").replace("'C\n",""))

CPU_temp = getCPUtemperature()

print CPU_temp
pi@rpi2 ~ $ python RPi_cpu_temp.py
47.6

Raspberry Pi draaien vanaf USB-stick

Door het vele schrijven op de SD-kaart kan het voor komen dat op een gegeven moment de Raspberry Pi niet meer wil starten.
De SD-kaart is dan corrupt (of bevat corrupte data). Ik heb dit zelf al een aantal keren meegemaakt en dan kan je de Raspberry Pi weer opnieuw installeren.

Gelukkig is het mogelijk om de Raspberry Pi te laten draaien vanaf een USB-stick, wat vele malen stabieler is. De SD-kaart is dan alleen nog maar nodig om op te starten, maar er vinden geen schrijfacties meer op plaats.
Lees verder