WIFI Raspberry Pi

Het is heel makkelijk om een Raspberry Pi draadloos te verbinden met je netwerk.

Op ebay zijn er usb wifi dongles te koop voor minder dan $5.

Ik heb zelf onderstaande gekocht.

usb wifi dongle

Het makkelijkste is het om de Raspberry Pi tijdens het configureren via de netwerkkabel met je netwerk verbind, wanneer draadloos werkt kan je netwerkkabel eruit halen.

Zorg eerst dat de Raspberry Pi up-to-date is (Updaten van Rasbian)

Zet eerst de Raspberry Pi uit, sluit vervolgende de usb wifi dongle aan in één van de vrije usb poorten van de Raspberry Pi. Start daarna de Raspberry Pi weer op.

Met lsusb kan je zien of de usb wifi dongle door de Raspberry Pi wordt gevonden.

pi@rpi2 ~ $ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 0bda:8176 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188CUS 802.11n WLAN Adapter
Bus 001 Device 005: ID 13fe:1f23 Kingston Technology Company Inc.

Zoals je kunt zien is in dit geval de Bus 001 Device 004: ID 0bda:8176 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188CUS 802.11n WLAN Adapter gevonden

Met het commando ifconfig krijg je een overzicht van alle netwerk verbindingen.

pi@rpi2 ~ $ ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:f7:d7:05
     inet addr:192.168.1.8 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:396 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:429 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:26333 (25.7 KiB) TX bytes:57492 (56.1 KiB)

lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

wlan0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:2a:00:00:2a:4f
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

wlan0 is erbij gekomen als het goed is, maar zoals je kan zien heeft deze nog geen ip-adres.
Dus we zullen nog iets moeten configureren.

We controleren het bestand /etc/network/interfaces, dit doen we met het commando sudo nano /etc/network/interfaces

De ziet er standaard als volgt uit:

auto lo

iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp

allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp

Hier hoeft in principe niets aan veranderd te worden.

Indien er een vast ip-adres gebruikt gaat worden, zal het aangepast moeten worden. Zie onderstaande voorbeeld hiervoor:

auto lo

iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp

allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet static
  address 192.168.1.123
  netmask 255.255.255.0
  network 192.168.1.0
  gateway 192.168.1.1

Met commando sudo apt-get install wpasupplicant wireless-tools installeren we een aantal packages die we nodig hebben.

pi@rpi2 ~ $ sudo apt-get install wpasupplicant wireless-tools
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
wireless-tools is already the newest version.
wpasupplicant is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 13 not upgraded.

In mijn geval is deze al geïnstalleerd en up-to-date.

Met het commando sudo iwlist wlan0 scan | grep ESSID kunnen we kijken welke draadloze netwerken we tot onze beschikking hebben.

pi@rpi2 ~ $ sudo iwlist wlan0 scan | grep ESSID
          ESSID:"MyWIFI1"
          ESSID:"MyWIFI2"
          ESSID:"MyWIFI3"

We openen met sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf het configuratie bestand van wpa supplicant.

Daarin staan de volgende regels al:

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1

Daaronder zetten we het volgende:

network={
 ssid="MyWIFI1"
 key_mgmt=WPA-PSK
 proto=RSN
 psk="mijnwifiwachtwoord"
}

Bij ssid vul je tussen de quotjes het SSID van je draadloze netwerk.
Bij psk vul je tussen de quotjes het wachtwoord/sleutel van je draadloze netwerk.

Druk “CTRL + X” om nano af te sluiten en het bestand op te slaan, druk op Y druk dan op ENTER.
Herstart daarna je Raspberry Pi sudo reboot.

Met ifconfig zien we dat wlan0 een ip-adres heeft gekregen.

pi@rpi2 ~ $ ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:f7:d7:05
     inet addr:192.168.1.8 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:3084 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:2644 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:194970 (190.4 KiB) TX bytes:340536 (332.5 KiB)

lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
     RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:1104 (1.0 KiB) TX bytes:1104 (1.0 KiB)

tun0   Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
     inet addr:10.8.0.1 P-t-P:10.8.0.2 Mask:255.255.255.255
     UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:100
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

wlan0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:2a:00:00:2a:4f
     inet addr:192.168.1.186 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:234 errors:0 dropped:254 overruns:0 frame:0
     TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:191992 (187.4 KiB) TX bytes:3808 (3.7 KiB)

Met iwconfig kunnen we nog enkele wireless instellingen zien.

 
pi@rpi2 ~ $ iwconfig
tun0   no wireless extensions.

wlan0   IEEE 802.11bgn ESSID:"MyWIFI1" Nickname:""
     Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: 01:23:45:67:89:AB
     Bit Rate:72.2 Mb/s  Sensitivity:0/0
     Retry:off  RTS thr:off  Fragment thr:off
     Power Management:off
     Link Quality=97/100 Signal level=60/100 Noise level=0/100
     Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
     Tx excessive retries:0 Invalid misc:0  Missed beacon:0

lo    no wireless extensions.

eth0   no wireless extensions.

Soms kan het noodzakelijk zijn om power management uit te schakelen van de wifi adapter.
Dit kan met het volgende commando sudo iwconfig wlan0 power off.

Geef een reactie