Updaten van Rasbian

Er dienen regelmatig updates geïnstalleerd te worden op de Raspberry Pi.
Dit is te realiseren in een aantal simpele stappen.

Allereerst geven we het commando sudo apt-get update.
Dit zorgt ervoor dat de package lists van de repositories worden gedownload en wordt ge-update om informatie te krijgen over de nieuwste versies van packages en hun afhankelijkheden.

pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get update
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release.gpg
Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy Release.gpg
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release
Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy Release
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main armhf Packages
Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release.gpg
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy/main armhf Packages
Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi armhf Packages
Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi armhf Packages
Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-en_GB
Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-en
Ign http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi Translation-en_GB
Ign http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-en
Reading package lists... Done

Vervolgens geven we het commando sudo apt-get upgrade.
Dit zorgt ervoor dat de nieuwste packages en hun afhankelijkheden worden geïnstalleerd op de Raspberry Pi.

pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages have been kept back:
 gnome-accessibility-themes gnome-themes-standard gnome-themes-standard-data
 libapache2-mod-php5 libgail-3-0 libgcc1 libgfortran3 libgomp1 libgtk-3-0
 libgtk-3-bin libgtk-3-common libjavascriptcoregtk-3.0-0 libpango1.0-0
 librsvg2-2 librsvg2-common libstdc++6 libwebkitgtk-3.0-0 php5 php5-cli
 php5-common pilight pypy-upstream zenity zenity-common
The following packages will be upgraded:
 apache2 apache2-mpm-prefork apache2-utils apache2.2-bin apache2.2-common apt
 apt-utils base-files binutils cups-bsd cups-client cups-common curl dbus
 dbus-x11 dmsetup dpkg dpkg-dev file firmware-brcm80211 ghostscript
 glib-networking glib-networking-common glib-networking-services gnupg gpgv
 idle idle-python2.7 initramfs-tools initscripts krb5-locales libapt-inst1.5
 libapt-pkg-dev libapt-pkg4.12 libatk1.0-0 libatk1.0-data libaudio2 libc-bin
 libc-dev-bin libc6 libc6-dev libcairo-gobject2 libcairo2 libcups2
 libcupsimage2 libcurl3 libcurl3-gnutls libdbus-1-3 libdevmapper-event1.02.1
 libdevmapper1.02.1 libdpkg-perl libexpat1 libgcrypt11 libgdk-pixbuf2.0-0
 libgdk-pixbuf2.0-common libgl1-mesa-glx libglapi-mesa libglib2.0-0
 libglib2.0-data libgnutls26 libgs9 libgs9-common libgssapi-krb5-2 libicu48
 libjbig0 libjpeg8 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0 liblcms2-2
 liblvm2app2.2 libmagic1 libobrender27 libobt0 libopenjpeg2 liborc-0.4-0
 libpcre3 libpixman-1-0 libpython2.7 libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev
 libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libsmbclient libsoup-gnome2.4-1
 libsoup2.4-1 libssl1.0.0 libsystemd-login0 libwbclient0
 libwebkitgtk-3.0-common libxfont1 libxml2 linux-libc-dev locales lsb-base
 lua5.1 make multiarch-support omxplayer openbox openssh-client
 openssh-server openssl perl perl-base perl-modules python python-minimal
 python-rpi.gpio python2.7 python2.7-minimal python3-rpi.gpio
 raspberrypi-bootloader raspi-config rpi-update samba-common scratch
 smbclient squeak-vm ssh sysv-rc sysvinit sysvinit-utils tzdata udisks wget
 xserver-common xserver-xorg-core
128 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 24 not upgraded.
Need to get 175 MB of archives.
After this operation, 1,654 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]?

Druk nog even op Y om de installatie te starten.

Als laatste geven we het commando sudo rpi-update.
Dit zorgt ervoor dat de laatste firmware voor de Raspberry Pi wordt geïnstalleerd.
LET OP: De laatste firmware (3.18) zal er voor zorgen dat I2C, SPI, I2S, LIRC, PPS en 1-Wire niet meer werken op de “oudere” Raspberry Pi’s. Deze firmware maakt gebruik van Device Tree. Meer info hier (incl. oplossing).

pi@raspberrypi ~ $ sudo rpi-update
 *** Raspberry Pi firmware updater by Hexxeh, enhanced by AndrewS and Dom
 *** Performing self-update
{...}
 *** A reboot is needed to activate the new firmware
pi@raspberrypi ~ $

Na een herstart van de Raspberry Pi, is deze weer helemaal up-to-date.

Hou er wel rekening mee dat alle gedownloade package bestanden nog steeds op het systeem staan na installatie. Deze staan in de folder /var/cache/apt/archives. Met het commando sudo apt-get clean worden deze bestanden opgeruimd.

Geef een antwoord