Slimme meter uitlezen (1)

Tegenwoordig heeft bijna iedereen een slimme meter. Het is mogelijk om deze zelf uit te lezen.
Meer als een paar elactronica onderdelen, een Raspberry Pi en Domoticz is er niet nodig.

Er zijn meerdere methode om een slimme meter uit te lezen. In dit geval gebruik ik de BS170.

Voor dit schema hebben we 3 componenten nodig:

  • BS170
  • 2x een weerstand van 10k Ohm

Deze onderdelen worden aan de hand van onderstaande schema aangesloten.

BS170 aansluitschema

Aan de slimme meter kant (links) dient een RJ11 connector gemaakt te worden en dient als onderstaande afbeelding te worden aangesloten.

RJ11 pinout

Aan de Raspberry Pi kant (rechts) dienen de aansluitingen op de volgende manier aangesloten te worden.

VCC 5V (pin 02)
RX RXD0 (pin 10)
GND GND (pin 06)

Raspberry Pi - GPIO pinout

Meer is er niet voor nodig.
Nu Domoticz.

Met een simpel commando kunnen we testen of alles goed is aangesloten.
Log met Putty in op de Raspberry en geef onderstaande commando:
cu -l /dev/ttyAMA0 -s 9600 --parity=none
Dit zou onderstaande output moeten geven:

Connected.
/ISk5\2MT382-1004

0-0:96.1.1(5A424556303035313839323233333133)
1-0:1.8.1(04580.686*kWh)
1-0:1.8.2(03860.499*kWh)
1-0:2.8.1(00003.271*kWh)
1-0:2.8.2(00000.001*kWh)
0-0:96.14.0(0002)
1-0:1.7.0(0000.16*kW)
1-0:2.7.0(0000.00*kW)
0-0:17.0.0(0999.00*kW)
0-0:96.3.10(1)
0-0:96.13.1()
0-0:96.13.0()
0-1:24.1.0(3)
0-1:96.1.0(3238303131303031333339313634393133)
0-1:24.3.0(160321140000)(00)(60)(1)(0-1:24.2.1)(m3)
(03332.725)
0-1:24.4.0(1)
!
~.

Disconnected.

Met ~. stop je cu

Alles werkt dus nu naar Domoticz, ik ga er vanuit dat je Domiticz aal draaiend hebt.
Zie anders de website van Domoticz.

Ga naar Domoticz en ga naar Setup, ga vervolgens naar Hardware.

Domoticz hardware toevoegen

Kies bij Type P1 Smart Meter USB.
Kies bij Serial Port /dev/ttyAMA0.
Klik op Add.

Smartmeter P1 is nu toegevoegd, klik op Setup

Domoticz hardware setup

Kies de juiste Baudrate, in mijn geval is dat 9600.

Bij Devices zijn nu als het goed is 2 devices toegevoegd. Eén voor elektriciteit en één voor gas.