Home Assistant Sonoff ESPEasy MQTT

Het heeft me even geduurd voordat ik de Sonoff werkend heb gekregen in Home Assistant, daarom hier een beschrijving hoe ik het werkend heb gekregen.

Allereerst dienen de volgende dingen gerealiseerd te zijn voordat we kunnen beginnen.

 • Home Assistant dient geïnstalleerd te zijn incl. een MQTT broker (bijv Mosquitto)
 • De Sonoff dient voorzien te zijn van ESPEasy incl. verbinding met WiFi.

Van bovenstaande punten is al genoeg te vinden op internet, dus ga ik hier niet meer uitleggen.

ESPEasy configureren

Op mijn Sonoff is nog een oudere variant van ESPEasy geïnstalleerd, maar bij de nieuwere versies werkt het niet veel anders. Alleen staan bepaalde velden op een andere plaats.

Open met de browser ESPEasy en ga naar het tab Config.
Kies bij Protocol voor OpenHAB MQTT.
Vul bij Controller IP het IP adres van Home Assistant in.

Ga naar Tools en klik op Advanced.
Vul bij Subscribe Template /%sysname%/# in.
Vul bij Publish Template /%sysname%/%tskname%/%valname% in.

Ga naar Devices en klik op Edit om een nieuw device toe te voegen.

Kies bij Device voor Switch input.
Vul bij Name een naam in (deze heb je straks nodig bij Home Assistant).
Kies bij 1st GPIO voor GPIO-12 (D6).
Kies bij Switch Type voor Switch.
Kies bij Switch Button Type voor Normal Switch.
Vink Send Boot state aan.
Vul bij Value Name 1 ook een naam in (is ook nodig bij Home Assistant).

Home Assistant instellen

Pas de configuration.yaml als volgt aan.

switch:
 - platform: mqtt
  name: "Lamp woonkamer voor"
  state_topic: "/ESP06_LampWoonkamer/Light/State"
  command_topic: "/ESP06_LampWoonkamer/gpio/12"
  payload_on: 1
  payload_off: 0
  optimistic: true
  qos: 0
  retain: true
  value_template: '{{ value.x }}'

Vul achter name een naam in.
Vul bij state_topic het volgende in
“/{naam van de sonoff}/{naam van het device}/{value name 1}”.
Vul bij command_topic het volgende in
“/{naam van de sonoff}/gpio/12”.

Herstart Home Assistant en op deze manier heb ik het werkend gekregen.