Luchtvochtigheid sensor Raspberry Pi

Naast alleen de temperatuur is het ook mogelijk om de luchtvochtigheid te meten.
Hiervoor kunnen we een DHT22 (of het goedkopere en minder nauwkeurige model: DHT11) gebruiken. Deze sensor kan zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid meten.
Deze is op bijna dezelfde manier aan te sluiten als de DS18B20 temperatuursensor.
Ook hier is een weerstand van 4,7k Ohm nodig.

DHT22

We sluiten deze op bovenstaande manier aan op de Raspberry Pi.
Met de weerstand tussen de data pin en de power pin. De datapin kan aangesloten worden op een willekeurige GPIO pin.
In dit voorbeeld gebruiken we GPIO22 (pin 15).

We hebben voor de DHT22 nog wel wat software nodig. Deze kunnen we halen op de GitHub van Adafruit.

git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_DHT.git
Cloning into 'Adafruit_Python_DHT'...
[..]
pi@rpi2 ~ $ cd Adafruit_Python_DHT

Daarnaast hebben we nog enkele pakketten nodig:

pi@rpi2 ~/Adafruit_Python_DHT $ sudo apt-get upgrade
pi@rpi2 ~/Adafruit_Python_DHT $ sudo apt-get install build-essential python-dev
build-essential is already the newest version.
python-dev is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.

Nu moeten we nog de python library installeren

pi@rpi2 ~/Adafruit_Python_DHT $ sudo python setup.py install
Downloading https://pypi.python.org/packages/source/s/setuptools/setuptools-4.0.1.zip
[...]
Finished processing dependencies for Adafruit-DHT==1.0.0

Dan kan er nu getest worden.
Bij het uitvoeren van het python script dienen twee parameters meegegeven te worden.
Als eerste het type sensor (11, 22, 2302) en als twee de GPIO pin waar de sensor op aangesloten is.
Het python script dient wel als root te worden uitgevoerd.

pi@rpi2 ~/Adafruit_Python_DHT $ cd examples
pi@rpi2 ~/Adafruit_Python_DHT/examples $ sudo ./AdafruitDHT.py 2302 22
Temp=18.6*C  Humidity=65.2%

Het bestand AdafruitDHT.py kan aangepast worden, zodat je zelf kan bepalen hoe je output eruit moet zien.

Geef een antwoord